top of page
_L7A2901.jpg

Avbokningspolicy

avboknigspolicy

Bokning:

Bokning kan ske muntligt eller skriftligt och bekräftas skriftligt av D11.

Avbokning:

Avbokning ska ske skriftligt och bekräftas skriftligt av D11.

Alen, Lobby, Terrassen

Avbokningar som sker tidigare än 4 veckor innan debiteras med 25 %.

Avbokningar som sker 2 - 4 veckor innan debiteras med 50 %.

Avbokningar som sker 1 vecka innan debiteras med 100 %.

Procentsatserna avser hela konferenssumman (lokal, personal & mat)

Grönskan, Viljan, Oliven (endast rum)

Vid avbokning tidigare än 48 h är avbokningen fri. Avbokningar som sker senare än 48 h debiteras med 25 % av bokningsbeloppet.

Grönskan, Viljan, Oliven (rum + förtäring)

Vid avbokning tidigare än 48 h är avbokningen fri. Avbokningar som sker senare än 48 h debiteras med 100 % av bokningsbeloppet.

Betalning:

Betalning ska ske enligt överenskommelse. Ska betalning ske mot faktura ska betalning ske inom 30 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har D11 rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med gällande referensränta med ett tillägg av åtta procentenheter.

 

Ansvar för egendom:

D11 har inget ansvar för egendom som förvaras i lokalerna. Beställaren är å sin sida ansvarig för skada som denne själv eller dess deltagare genom försummelse förvållat D11.

bottom of page